kära publik, kära musikantvänner

välkomna!

Dejefors musikkår, fast förankrad i myllan i Deje längs Klarälvens strand.

Senaste nytt:

Nya inlägg i din epost

Om oss

1924 bildade Viktor Klarström tillsammans med några musikintresserade ungdomar Dejefors musikkår, som 2016 gick samman med Klarälvsblåset från Munkfors. Idag ingår omkring 30 musikanter från hela Klarälvsdalen, med fotfäste i Deje! Läs mer

Följ oss på youtube