Kårens instrument och musiker

Träblås

Tvärflöjt  

 Elisabeth Blomgren, Marie Högberg, Eva Steneros, Michael Rönngren

Oboe

Göran Johansson

Klarinett

Marie Fahlström Myrman, Anki Gerhardsson, Dan Klarström,  Gunnar Nilsson

Saxofoner

Altsaxofon

Ineke van de Nadort, Barbro Näsström

Tenorsaxofon

Jörgen Lenz

Barytonsax

Joss Van de Nadort

Bleckblås

Trumpet

Johan Låftman, Stefan Ullström, Ingmar Ahlm, Bertil Österberg, Christer Hildén

Trombon

Kurt Patriksson, Lennart Danielsson, Lasse Skogman, Marita Lindkvist

Valthorn:

Eufonium

Marcus Persson

Bastuba / Elbas:

Lars Ohlsson

Stränginstrument

Kontrabas, elbas

Björn Steneros

Elgitarr

Lars-Erik Asplund, Stefan Möllberg

Slagverk

Anders Eriksson, Per Holmberg,  Eva Persson