ViCtor Klarströms minnesfond

Victor Klarströms Minnesfond instiftades 1965 för att bidra till en tryggad framtid för Dejefors Musikkårs verksamhet.
Bidra gärna till fonden, bland annat som gåva i samband med uppvaktningar och kondoleanser. Ombud är Uffes Blås i Deje.
Kårens aktiva medlemmar, eller andra som bedriver kulturell verksamhet i hembygden, kan söka stipendium ur fonden för att vidareutbilda sig musikaliskt och kulturellt.

Läs om Stipendiater 2021

Ur stadgarna:

§ Fondens syfte är att i första hand bidra till en tryggad framtid för Dejefors musikkårs verksamhet i hembygden.

§ Medel ur fonden kan utdelas som stipendier eller ekonomisk hjälp för kurser och musikalisk vidarutbildning och kan sökas av alla aktiva medlemmar i musikkåren.

§ Ansökan om bidrag ur fonden kan också göras av personer eller föreningar som bedriver annan viktig kulturell verksamhet i bygden.

§ Inkomna medel till fonden förvaltas av Dejefors musikkår.

§ Ansökan om bidrag ur fonden skall ställas till musikkårens styrelse, som behandlar ärendet och beslutar om ansökan skall beviljas.

§ I ansökan skall tydligt framgå för vilket ändamål bidraget sökes.