Stöd Dejefors musikkår

Du kan stödja Dejefors musikkår på flera sätt. Som medlems i intresseföreningen eller som sponsor. Du kan framförallt hedra kårens eldsjäl och bygdeskalden Viktor Klarström för gratulationer och kondoleanser, samt köpa hans diktsamling ”Vid Klarälvens stränder”(150 kronor).

Läs mer om Intresseföreningen

Läs mer om Viktor Klarströms Minnesfond

Läs mer om att vara sponsor till Dejefors musikkår