Göran Nyberg

gorannyberg2

Vilket instrument började du att spela?

Mitt första instrument var bastuba i en brasskvintett. När jag fyllde sexton blev det tenorbasun i musikkåren Svea i Lindesberg.

När började du spela trumpet?

Det var när kom till nuvarande Ingesunds Musikhögskola, där jag gick i fyra år. Men efterhand tog kontrabasen över intresset.

Efter Ingesund blev du regionmusiker?

Jag började där 1972. Jag provspelade för Regionmusiken i Frösunda och fick jobbet. Militärmusiken hade upphört året innan.

När började du dirigera orkester?

Det var 1976 på hösten när jag började med Dejefors musikkår.

Du har varit trogen Orkesterföreningen i Karlstad under många år?

Ja, ända sedan 1972. Då ingick det i tjänsten för Regionmusikens blåsare att ingå i Orkesterföreningen som stämledare. Jag ingick fastän jag spelade kontrabas. Regionmusiken gjordes om till Musikteater 1975 under Allan Weibers ledning. Då anställdes stråkmusiker, som blev början till Symfoniettan. Jag var en av stråkmusikerna.

Vilka andra musikkonstellationer spelar du med i?

Jag spelar dragspel i Deje dragspelsklubb och kontrabas när det behövs. Jag har också varit med i Ulleruds revyn under många år.

Hela din familj är engagerad, dina söner spelar i Dejefors musikkår, hur tycker du det är?

De har ju varit med i kåren i många år nu, musikkåren har ju varit en stor del i hela familjens intresse och blivit en stor del i deras uppfostran. Emil spelar Eufonium och David spelar flöjt. Inger, min fru, sköter Victor Klarströmsfonden.

Om du fortsätter i Dejefors musikkår, vilket instrument väljer du då?

Jag har problem med ett öga, jag har svår att läsa noter, men jag spelar gärna mellofon eller trumpet. Jag kan också tänka mej att hjälpa till med notbiblioteket.

Vi tackar för en trevlig pratstund och önskar Göran lycka till framöver!